Zákaznícka spokojnosť

NPS


Ako náš zákazník môžete vyplniť dotazník, v ktorom zhodnotíte práve uzavretý obchod. Dáte v ňom najavo, čo by ste chceli zlepšiť, alebo naopak, čo robíme dobre.

Po uzatvorení obchodu alebo nahlásení storna či reklamácie dostanete automaticky formulár s otázkami na dôvody vašej spokojnosti či nespokojnosti. Svoje odpovede nám posiela zhruba polovica ľudí. Každý deň tak zistíme, ako a prečo ste boli spokojní alebo kde je potrebné niečo zmeniť.

V dotazníkoch je len niekoľko otázok, pri ktorých si môžete vybrať z viacerých variantov odpovedí, prípadne napísať v poli komentárov detailnejšie informácie. Na konci môžete zaškrtnúť, či chcete byť kontaktovaní ohľadne doriešenia problému. Naša reakcia tak môže byť vďaka tomu omnoho rýchlejšia a kvalitnejšia.

Internetových obchodov v Slovenskej republike stále pribúda, nie všetky sú však úplne prehľadné a ústretové k zákazníkom. Mnohé zákazníka vidia len ako zdroj svojho zisku, čo je pri dnešnej konkurencii veľmi krátkozraké. V HEJ.sk jednoznačne chceme, aby bol náš zákazník v centre pozornosti a vedel, že nakupuje v spoločnosti, ktorá na neho myslí.