Typy dopravy a ich cena

Uvedené ceny služieb môžu byť počas vybraných marketingových akcií nižšie alebo rovné nule