Tablety do umývačky WINNI'S 25 ks

Výrobca: WINNI'S , Kategória: Príslušenstvo pre umývačky riadu
Kód tovaru: WIN418762

Všetko o produkte
multifunkčné hypoalergénne tablety do umývačky riadu • vhodné do všetkých druhov umývačiek • aktívne enzýmy • vysoký výkon pri nízkych teplotách • citrusová parfumácia •...

Zistiť dostupnosť

MADEL 349 Tabs Lavastoviglie 25 ks Hypoalergenní multifunkční tablety do myčky nádobíWinni’s hypoalergénne multifunkčné tablety do umývačky Lavastoviglie 25 ks


Dbajte na čistotu životného prostredia rovnako, ako dbáte na čistotu vlastného riadu. S týmito tabletami vhodnými do všetkých druhov umývačiek je to hračka. Sú vyrábané talianskou rodinnou firmou, ktorá pri ich výrobe nezanecháva jedinú negatívnu stopu na životnom prostredí. Má vlastný hlbinný vrt vody a energiu využíva iba zo svojich vlastných solárnych panelov, je úplne sebestačná.


Tablety sú hypoalergénne a obsahujú aktívne enzýmy, ktoré zbavia váš riad všetkých nečistôt vrátane mastnoty a pripálenín. Ich ďalšou výhodou je vysoká účinnosť aj pri nízkych teplotách umývania. Šetrite životné prostredie aj vašu peňaženku naraz. Tablety sú jemne parfumované, avšak vôňa nelepí na umytom riade. Doplňte vašu úspornú umývačku šetrným čistiacim prostriedkom.

Všetko o produkte
multifunkčné hypoalergénne tablety do umývačky riadu • vhodné do všetkých druhov umývačiek • aktívne enzýmy • vysoký výkon pri nízkych teplotách • citrusová parfumácia • vhodné pre vegánov aj alergikov • 25 kusov

MADEL 349 Tabs Lavastoviglie 25 ks Hypoalergenní multifunkční tablety do myčky nádobíWinni’s hypoalergénne multifunkčné tablety do umývačky Lavastoviglie 25 ks
Dbajte na čistotu životného prostredia rovnako, ako dbáte na čistotu vlastného riadu. S týmito tabletami vhodnými do všetkých druhov umývačiek je to hračka. Sú vyrábané talianskou rodinnou firmou, ktorá pri ich výrobe nezanecháva jedinú negatívnu stopu na životnom prostredí. Má vlastný hlbinný vrt vody a energiu využíva iba zo svojich vlastných solárnych panelov, je úplne sebestačná.

Tablety sú hypoalergénne a obsahujú aktívne enzýmy, ktoré zbavia váš riad všetkých nečistôt vrátane mastnoty a pripálenín. Ich ďalšou výhodou je vysoká účinnosť aj pri nízkych teplotách umývania. Šetrite životné prostredie aj vašu peňaženku naraz. Tablety sú jemne parfumované, avšak vôňa nelepí na umytom riade. Doplňte vašu úspornú umývačku šetrným čistiacim prostriedkom.

Technické parametre WINNI'S Lavastoviglie hypoalergénne multifunkčné tablety do umývačky, 25 ks
Ostatné parametre
Kategória: Príslušenstvo k umývačke
Výrobca: WINNI'S
Kategória: Tablety, leštidlá a soli do umývačky WINNI'S

Dôležité bezpečnostné upozornenia: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁDZANIE: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P280 Noste ochranné okuliare. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu. Prázdne nádoby odložiť do triedeného odpadu. Doplňujúce informácie na etikete: EUH208 Obsahuje subtilizín. Môže vyvolať alergickú reakciu. Iné informácie: Označovanie na štítku pre širokú verejnosť podľa nariadenia Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch: 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % bieliace činidlá na báze kyslíka, menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, enzýmy, parfumy.

Dokumentácia k tomuto produktu

Záruka 24 mesiacov
Ďalšie parametre
Typ umývacieho prostriedku tablety, kapsule
Rozmery výrobku
Šírka výrobku 14.4 cm
Výška výrobku 15.0 cm
Hĺbka výrobku 6.3 cm
Hmotnosť výrobku 0.5 kg
Rozmery balenia
Šírka balenia 14.4 cm
Výška balenia 15.0 cm
Hĺbka balenia 6.3 cm
Váha balenia 0.5 kg
Více informací Méně informací