Smacchio Tutto - Neflek 500 ml - odstraňovač skrvn

Výrobca: Alva , Kategória: Ostatné príslušenstvo
Kód tovaru: VVT418768

Vhodný na goliere a manžety košieľ. Teraz s praktickou kefkou. Vďaka prítomnosti enzýmov, NEFLEK pred praním ľahko odstraňuje všetky škvrny.

Je vhodnýna bielu aj farebnú bielizeň....

Zistiť dostupnosť

Vhodný na goliere a manžety košieľ. Teraz s praktickou kefkou. Vďaka prítomnosti enzýmov, NEFLEK pred praním ľahko odstraňuje všetky škvrny.

Je vhodnýna bielu aj farebnú bielizeň. Účinne odstraňuje škvrny od atramentu, piva, vína, čokolády, kávy, šťavy, ovocia, trávy, rúžu, špirály a očných tieňov, krvi, hlienov a pod. Upozornenie: Dráždi oči.
Vďaka ergonomickému tvaru balenia dobre padne do ruky a jeho použitie je ľahké a rýchle. Kefka
napomáha k efektívnejšiemu odstráneniu škvŕn.
alskou rodinnou firmou s láskou k životnímu prostředí.

Dôležité bezpečnostné upozornenia:

  • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁDZANIE:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P280 Noste ochranné okuliare. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • Iné informácie: Označovanie na štítku pre širokú verejnosť podľa nariadenia Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch: 5 % alebo viac, ale menej ako 15 %: mydlo, aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5 %: ALCOHOL, fosfonáty, alifatické uhľovodíky, METHYLISOTHIAZOLINONE, parfumy, HEXYL CINNAMAL, BENZISOTHIAZOLINONE, BENZYL SALICYLATE, enzýmy.

Dokumentácia k tomuto produktu

Záruka 24 mesiacov
Rozmery výrobku
Šírka výrobku 9.0 cm
Výška výrobku 25.5 cm
Hĺbka výrobku 4.5 cm
Hmotnosť výrobku 0.6 kg
Rozmery balenia
Šírka balenia 9.0 cm
Výška balenia 25.5 cm
Hĺbka balenia 4.5 cm
Váha balenia 0.6 kg
Více informací Méně informací