Šetrite s nami a s ASEKOL prírodu aj svoju peňaženku

  • Pondelok, 2. september 2019

Šetriť s Hej.sk sa vyplatí štvornásobne! Len u nás ušetríte peniaze so zľavou až 200 €, ušetríte energiu s novým úsporným spotrebičom, ušetríte čas s našim doručením do 24 hodín, a ušetríte prírodu - starý spotrebič vám spolu s Asekolom pomôžeme ekologicky zlikvidovať.

Na čo je dobrý spätný odber elektrospotrebičov?

Vďaka spätnému odberu:

  • 10 televízorov sa ušetrí 7 m3 vody, čo je množstvo zodpovedajúce 100 sprchovaniam.
  • 30 televízorov sa ušetrí rovnaké množstvo ropy, ako je potrebné k naplneniu benzínovej nádrže osobného auta.
  • 1 monitora sa zníži produkcia nebezpečných odpadov o 163 kg, čo zodpovedá ročnej produkcii 41 domácností.
  • 5 monitorov sa ušetrí množstvo energie zodpovedajúce spotrebe 60 W žiarovky za 15 mesiacov svietenia.
  • 100 mobilov sa ušetria dôležité suroviny – nevyťaží sa napr. 2,4 kg bauxitu alebo 3,7 kg vápenca.
  • 100 mobilov sa zníži produkcia skleníkových plynov, pretože sa nevyprodukuje 122 kg CO2. To je množstvo, ktoré osobný automobil vytvorí za viac ako 700 km jazdy.

Recyklujeme s ASEKOLom

Zaujíma vás, čo sa deje so spotrebičmi, ktoré od vás odoberieme? Je o ne dobre postarané. Odovzdáme ich totiž spoločnosti ASEKOL SK – neziskovej organizácii starajúcej sa o zber a recykláciu elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov. Pri svojej činnosti spolupracuje s výrobcami a predajcami elektrozariadení a taktiež s mestami a obcami. ASEKOL bol založený v roku 2005 a v súčasnosti pôsobí na Slovensku, v Česku a Poľsku. Za dobu svojej existencie sa postaral o zber cca 168 000 ton elektroodpadu v strednej Európe. V tejto dobe má ASEKOL približne 2 500 zberných miest po celom Slovensku.