Právna doložka

Prevádzkovateľom tohto serveru je spoločnosť Elektrosped, a.s., ktorá sa zaväzuje k nižšie uvedenému.

Copyright

  • Tento server je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály su majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametre, obchodné podmienky ani daľšie časti serveru), ak nie je uvedené inak, v celku ani v častiach nesmie byť kopírovaná alebo inak prezentovaná bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu být registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Zodpovednosť za informácie

  • Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti, či chyby.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, ktoré vznikly použitím informacií získaných prostrednictvom prevádzkovateľa serveru.
  • Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.