Odstraňovač mastnoty WINNI'S EKO 5 l (423480)

61% zľava
61%
Výrobca: WINNI'S , Kategória: Ostatné príslušenstvo
Kód tovaru: WIN423480

Všetko o produkte
Technické parametre WINNI'S Sgrassatore ekologický odmasťovač, 5 l
Ostatné parametre
Kategória Čistiaci prostriedok
Výrobca WINNI'S

Dôležité...

19.90 €

Ušetríte: 61 % = 12.20 €

Naša cena s DPH:

7.70

Termíny doručenia a vyzdvihnutie:
IHNEĎ k odoslaniu, u vás už 2.3.Dostupnosť na výdajniach
ks

Vložiť do košíka

Všetko o produkte
Technické parametre WINNI'S Sgrassatore ekologický odmasťovač, 5 l
Ostatné parametre
Kategória Čistiaci prostriedok
Výrobca WINNI'S

Dôležité bezpečnostné upozornenia:

  • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁDZANIE:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P280 Noste ochranné okuliare. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu. Prázdne nádoby odložiť do triedeného odpadu.
  • Iné informácie: Označovanie na štítku pre širokú verejnosť podľa nariadenia Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch: menej ako 5 % fosfonáty, menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy.

Dokumentácia k tomuto produktu

Záruka 24 mesiacov
Partnumber 423480
Ďalšie parametre
Forma koncentrát
Použitie čističa univerzálny
Rozmery výrobku
Šírka výrobku 18.0 cm
Výška výrobku 35.0 cm
Hĺbka výrobku 11.0 cm
Hmotnosť výrobku 5.0 kg
Rozmery balenia
Šírka balenia 19.0 cm
Výška balenia 36.0 cm
Hĺbka balenia 12.5 cm
Váha balenia 5.0 kg
Více informací Méně informací