Slovenská pošta - kuriér na adresu

Kuriér na adresu

Rýchlo, pohodlne a spoľahlivo – kuriér Slovenskej pošty vám zásielku doručí v rámci celého Slovenska už v nasledujúci pracovný deň. Sledujte pohyb svojej zásielky vďaka službe Track&Trace a dohodnite si s kuriérom opakované doručenie v prípade, že si zásielku z rôznych príčin nemôžete prevziať. V prípade opätovného nezastihnutia bude vaša zásielka až 10 dní uložená na vašej pošte.

Expres zásielka dodávaná v lehote D+1 (nasledujúci pracovný deň po dni podania) do ktoréhokoľvek miesta v SR.

V cene expres zásielky je zahrnuté:

  • Poistenie do 2500 €
  • Opakované doručenie na žiadosť adresáta u Slovenskej pošty, a.s.
  • Track & Trace (T&T) – tzn. informácie o pohybe a výsledku dodania expres zásielky. Informácie možno získať na www.posta.sk a na požiadanie na Zákazníckom servise Slovenskej pošty (na bezplatnom telefónnom čísle 0850 122 413, e-mailom na adrese: zakaznickyservis@slposta.sk).

SMS avízo/e-mail avízo – Slovenská pošta avizuje adresátovi:

  • podanie expres zásielky
  • doručovanie expres zásielky 
  • uloženie expres zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenie.

Avizovanie je vykonané k expres zásielkam, u ktorých odosielateľ uviedol telefónne číslo alebo e-mailovú adresu adresáta. Slovenská pošta nezodpovedá za nepravidelnosti spôsobené uvedením nesprávneho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Do lehoty prepravy sa nezapočítavajú dni, počas ktorých sa expres zásielky nedodávajú (víkendy a sviatky). Lehota prepravy sa predlžuje o čas potrebný pre zabezpečenie poskytnutých dispozičných služieb (napr., Opakované doručenie na žiadosť adresáta, Druhé opakované doručenie na žiadosť adresáta a pod.). Expres zásielky dodáva Slovenská pošta do ktoréhokoľvek miesta v SR, do blízkosti ktorého je vedená miestna komunikácia doručovaním prostredníctvom kuriéra. Kuriér doručí expres zásielku na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na adresnej strane expres zásielky.

Expres zásielku vydá, po potvrdení prevzatia a uhradení súm viažucich sa k expres zásielke (napr. dobierková suma):

  • adresátovi
  • oprávnenému prijímateľovi.

Adresát alebo oprávnený prijímateľ umožní kuriérovi skontrolovať a zapísať číslo dokladu totožnosti do dokladov Slovenskej pošty.

Kuriér v prípade neúspešného pokusu o doručenie (napr. nezastihnutie adresáta alebo oprávneného prijímateľa na odovzdávacom mieste, neprevzatie zásielky adresátom alebo oprávneným prijímateľom na odovzdávacom mieste po uplynutí 10 minút od oznámenia príchodu kuriéra na odovzdávacie miesto a pod.) uloží expres zásielku na pošte alebo oblastnom uzle. Urobí tak aj v prípade, ak je expres zásielka adresovaná do miesta, kde nevedie miestna komunikácia. Kuriér po odovzdaní zásielky nie je povinný čakať na otvorenie zásielky adresátom alebo oprávneným prijímateľom.

Slovenská pošta prepravuje zásielky v celkovej hmotnosti do 30 kg po celej Slovenskej republike.

Lehota prepravy je obvykle nasledujúci pracovný deň po dni podania.

Rozmery:

Max. rozmery: 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka.

Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta

Slovenská pošta doručí expres zásielku na inú adresu v SR, ako je uvedená na podacej potvrdenke a na adresnom štítku expres zásielky, ak adresát o službu požiada:

  • telefonicky alebo e-mailom na pošte/OU uvedenej v oznámení o uložení zásielky, resp. v SMS/e-mail avíze
  • telefonicky alebo e-mailom na Zákazníckom servise SP

Telefónne čísla a e-mailové adresy sú k dispozícii na www.posta.sk. Adresát v žiadosti identifikuje expres zásielku podacím číslom. Zároveň oznámi novú adresu, na ktorú požaduje expres zásielku doručiť. Slovenská pošta poskytne službu v prípade, ak ju vie pre adresáta zabezpečiť.

Prevzatie zásielky

Odporúčame dôkladnú kontrolu zásielky pri jej preberaní. V prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom, s vodičom prepravnej spoločnosti, na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúra. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete tu: otvaraciehodiny.posta.sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty nás môžete informovať na e-mail reklamacie@hej.sk. V prípade reklamácie nevyhadzujte obal, je predmetom dôkazového konania.

Zákaznícky servis Slovenskej pošty môžete kontaktovať na bezplatnom telefónnom čísle 0850 122 413 (z pevnej a mobilnej linky, len z územia Slovenskej republiky), prípadne e-mailom: zakaznickyservis@slposta.sk.

Pokiaľ potrebujete poznať bližšie informácie o stave a termíne dodania Vašej objednávky, môžete podľa čísla balíku vyhľadať Vašu zásielku na stránkach Slovenskej pošty tandt.posta.sk.

* Zásielky, ktoré odosielame vždy začínaju písmenom E, aktuálne číslo balíka je vždy vo Vašej zákazníckej sekcii.

Cena prepravy prostredníctvom Slovenskej pošty je 3,50 € s DPH + poplatok za dobierku je 1,20 € s DPH.