Odvoz starého spotrebiča

Odvoz starého spotrebiča

V rámci dopravy nového spotrebiča vám ponúkame tiež možnosť odvozu vašeho starého spotrebiča a jeho následnú ekologickú likvidáciu. Na požiadanie sme schopní výrobok od Vás odviezť a následne ho nechať ekologicky zlikvidovať. Naša spoločnosť nie je držiteľom povolení k spracovaniu výrobku za účelom recyklácie alebo zneškodňovaniu látok, ktoré ohrozujú životné prostredie. Sme len prostredníkom medzi Vami a konečným likvidátorom.

Cena služby se odvíja od typu dopravy:

Podmienky prevzatia spätne odobraných elektrozariadení

  • Spätne odobrané elektrozariadenie musí byť kompletné a nepoškodené 
  • Rozobrané alebo nekompletné elektrozariadenia je odpadom, takéto elektrozariadenia nie sme povinní odoberať. Pri nedodržaní požiadaviek na kompletnosť nepoškodenosť alebo obsah nežiaducich prímesí, nemusí náš vodič elektrozariadenie prevzať 
  • Nekompletné a poškodené elektrozariadenie a obaly odovzdávajte oprávneným osobám, ktoré sú špecializované na nakladanie s odpadmi 
  • Spätne odobrané elektrozariadenia nesmí byť v obale
  • Je žiadúce, aby bol odovzdávaný starý spotrebič pripravený na odovzdanie (odpojený a pripravený k preprave, odovzdaniu)

Čo je potrebné urobiť?

Pokiaľ si objednávate výrobok z našej ponuky a my Vám ho dovezieme k Vám domov, môžete si objednať odvoz starého spotrebiča priamo na našich stránkach. Po vložení Vami vybraného výrobku do nákupného košíku Vám budú ponúknuté všetky služby, ktoré sa k nemu vzťahujú. Potom už len stačí zaškrtnúť príslušnú službu, o ktorú máte záujem.