Postup pri reklamácii

Časť I.

Postup pri reklamácii pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na Hej.sk? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania vášho prístroja a preto sme pre Vás pripravili túto stránku, na ktorej nájdete všetky informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

Tento postup sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý je v zmysle všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľom.

1. krok - Nájdite si autorizované servisné stredisko vo Vašom okolí:

Zoznam servisov nájdete TU.

2. Krok - Kontakt servisného strediska

Servisné stredisko, ktoré ste práve vyhľadali, je autorizovaným partnerom výrobcu Vášho výrobku.Zároveň je jediným subjektom, ktorý dokáže odborne posúdiť a následne odstrániť závadu.

Aké doklady potrebujem na uplatnenie reklamácie?

 • Akýkoľvek doklad, ktorý potvrdzuje, že tovar bol zakúpený na Hej.sk a je v záručnej dobe. Môže to byť daňový doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný; dodací list, potvrdenie objednávky a pod.
 • záručný list (ak je povinný)
 • detailný popis závady

U veľkých výrobkov ako sú napr. práčky a chladničky, sa  obvykle pracovník autorizovaného  servisného strediska po dohode dostaví do Vášho bydliska, táto skutočnosť je priamo závislá od zmluvných servisov jednotlivých značiek. Návštevu v mieste bydliska neposkytujú automaticky všetky autorizované servisné strediská. U menších spotrebičov typu fén, MW rúra alebo DVD prehrávač je nutné výrobok doručiť na adresu servisného strediska.

3. krok - Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie

Podľa zákona má servis na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych dní.V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

4. krok - Riešenie Vašej reklamácie, ak sa vo výbere nenachádza Vami požadovaná značka/výrobca

V tomto prípade uprednostňujete riešenie Vašej reklamácie prostredníctvom predajcu. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite e-mail na mailovú adresu: reklamacie@hej.sk, kde uvediete:
  • typ výrobku
  • jeho výrobné číslo
  • číslo predajného dokladu
  • popis závady
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).
 3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady (Reklamačný_formulár TU [PDF]), záručným listom a dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Časť II.

Postup pri reklamácii pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na Hej.sk? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania vášho prístroja a preto sme pre Vás pripravili túto stránku, na ktorej nájdete všetky informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

Tento postup sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je v zmysle všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľom.

1. krok - Nájdite si autorizované servisné stredisko vo Vašom okolí:

Zoznam servisov nájdete TU.

2. Krok - Kontakt servisného strediska

Servisné stredisko, ktoré ste práve vyhľadali, je autorizovaným partnerom výrobcu Vášho výrobku.Zároveň je jediným subjektom, ktorý dokáže odborne posúdiť a následne odstrániť závadu.

Aké doklady potrebujem na uplatnenie reklamácie?

 • daňový doklad o kúpe
 • záručný list (ak je povinný)
 • detailný popis závady

U veľkých výrobkov ako sú napr. práčky a chladničky, sa  obvykle pracovník autorizovaného  servisného strediska po dohode dostaví do Vášho sídla, resp. miesta podnikania, táto skutočnosť je priamo závislá od zmluvných servisov jednotlivých značiek. Návštevu v mieste sídla, resp. miesta podnikania neposkytujú automaticky všetky autorizované servisné strediská. U menších spotrebičov typu fén, MW rúra alebo DVD prehrávač je nutné výrobok doručiť na adresu servisného strediska.

3. krok - Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie

Lehota na vybavenie reklamácie u kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom nie je ohraničená zákonom, ako predajca sa však zaväzujeme dodržať lehotu 60 dní na vybavenie reklamácie. V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

4. krok - Riešenie Vašej reklamácie, ak sa vo výbere nenachádza Vami požadovaná značka/výrobca

V tomto prípade uprednostňujete riešenie Vašej reklamácie prostredníctvom predajcu. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite e-mail na mailovú adresu: reklamacie@hej.sk, kde uvediete:
  • typ výrobku
  • jeho výrobné číslo
  • číslo predajného dokladu
  • popis závady
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).
 3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.
Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a reklamačného poriadku.