Cookies

Informačná povinnosť pri spracúvaní cookies

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") si Vám dovoľujeme uviesť, že naša webová stránka https://www.hej.sk/ používa technológiu cookies.

Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našej internetovej stránky. Cookies využívame najmä z prevádzkových dôvodov, pre analýzu užívateľského správania na našej stránke. Cookies nepoužívame na identifikáciu osoby užívateľa. Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. Spracúvanie nevyhnutých cookies sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu a analytické a marketingové cookies výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý vyjadríte stlačením tlačidla ,,Súhlasím“ v spodnej časti webovej stránky.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Názov: ELEKTROSPED, a.s.

sídlo: Diaľničná cesta 6015/12A, budova DC 21, 903 01 Senec

IČO: 35 765 038

zastúpenie: Vladimír Sušil

tel. kontakt: 02 2025 1000

e-mail: info@hej.sk

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: Prevádzkovateľ používa na tejto webovej stránke súbory cookies za účelom prispôsobenia zobrazenia webovej stránky, merania návštevnosti webovej stránky a cielenej reklamy.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

RTB House S.A., 61/101 Złota Street, 00-819 Warsaw, Poland

Roxr Software Ltd (Clicky), 10883 SE Main St #201, Milwaukie, OR, 97222

HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., nám. Práce 2523, 760 01 Zlín

4. Druhy spracúvaných cookies

Typ

Názov

Konečný poskytovateľ

Účel

Expirácia [den]

Marketingové

ts

.creativecdn.com (RTB House)

Používa sa na retargetingové zacielenie reklám návštevníkov e-shopu.

330

Marketingové

u

.creativecdn.com (RTB House)

Používa sa na retargetingové zacielenie reklám návštevníkov e-shopu.

330

Marketingové

uu

.adscale.de (RTB House)

Používa sa na retargetingové zacielenie reklám návštevníkov e-shopu.

330

Marketingové

cct

.adscale.de (RTB House)

Používa sa na retargetingové zacielenie reklám návštevníkov e-shopu.

330

Marketingové

tu

.adscale.de (RTB House)

Používa sa na retargetingové zacielenie reklám návštevníkov e-shopu.

1

Marketingové

dt

.udmserve.net (RTB House)

Používa sa na retargetingové zacielenie reklám návštevníkov e-shopu.

365

Marketingové

apnid

.udmserve.net (RTB House)

Používa sa na retargetingové zacielenie reklám návštevníkov e-shopu.

365

Marketingové

rtbh

.udmserve.net (RTB House)

Používa sa na retargetingové zacielenie reklám návštevníkov e-shopu.

365

Marketingové

__Secure-3PAPISID

Google (Youtube)

Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok, aby sa im prostredníctvom retargetingu zobrazovali relevantné a personalizované reklamy.

730

Marketingové

__Secure-3PSID

Google (Youtube)

Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok, aby sa im prostredníctvom retargetingu zobrazovali relevantné a personalizované reklamy.

730

Marketingové

__Secure-3PSIDCC

Google (Youtube)

Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok, aby sa im prostredníctvom retargetingu zobrazovali relevantné a personalizované reklamy.

365

Marketingové

CONSENT

Google (Youtube)

Súbor cookie používaný službou YouTube na zber informácií o používateľovi pre videá uložené na webe.

730

Marketingové

PREF

Google (Youtube)

Súbor cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora používaného Google na uchovávanie štatistík, ako návštevník používa videá YouTube na rôznych weboch.

240

Marketingové

VISITOR_INFO1_LIVE

Google (Youtube)

Používa sa na určenie rozhrania videa používateľa.

365

Marketingové

LOGIN_INFO

Google (Youtube)

Používa sa na zhromažďovanie informácií o používateľoch pre videá vložené na webové stránky.

730

Marketingové

CONSENT

Google (Youtube)

Súbor cookie používaný službou YouTube na zber informácií o používateľovi pre videá uložené na webe.

730

Marketingové

SID

Google (Youtube)

Súbor cookie používaný Google na ukladanie identifikátora relácie pre návštevníkov.

730

Marketingové

HSID

Google (Youtube)

Súbor cookie používaný na zber informácií o správaní návštevníka a na optimalizáciu vhodnosti reklám.

730

Marketingové

APISID

Google (Youtube)

Súbor cookie používaný na zber informácií o správaní návštevníka a na optimalizáciu vhodnosti reklám.

730

Marketingové

SAPISID

Google (Youtube)

Súbor cookie používaný na zber informácií o správaní návštevníka a na optimalizáciu vhodnosti reklám.

730

Marketingové

SSID

Google (Youtube)

Súbor cookie používaný na zber informácií o správaní návštevníka a na optimalizáciu vhodnosti reklám.

730

Marketingové

demographics

Google (Youtube)

Súbor cookie používaný na zber informácií o správaní návštevníka a na optimalizáciu vhodnosti reklám.

730

Marketingové

GPS

Google (Youtube)

Súbor cookie používaný pre zacielenú reklamu na základe geografického umiestnenia.

1

Marketingové

YSC

Google (Youtube)

Súbor cookie používaný video službou YouTube na stránkach s videami YouTube.

pri ukončení prezerania

Marketingové

__exponea_etc__

HP Tronic

Identifikácia používateľa v danom prehliadači

1095

Marketingové

__exponea_time2__

HP Tronic

Rieši posun časovej pečiatky medzi časom prehliadača a serveru.

pri ukončení prezerania

Marketingové

_fbp

Facebook

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

90

Marketingové

c_user

Facebook

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

365

Marketingové

datr

Facebook

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

365

Marketingové

dpr

Facebook

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

7

Marketingové

oo

Facebook

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

1800

Marketingové

presence

Facebook

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

30

Marketingové

sb

Facebook

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

720

Marketingové

spin

Facebook

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

1

Marketingové

wd

Facebook

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

7

Marketingové

xs

Facebook

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

365

Marketingové

_gcl_au

Google

Slúži na ukladanie a sledovanie konverzácií.

90

Marketingové

NID

Google

Používa sa na zobrazovanie reklám neprihláseným používateľom v službách Google.

182

Marketingové

OGPC

Google

Tento súbor cookie umožňuje funkčnosť Map Google.

30

Marketingové

1P_JAR

Google

Nastavuje jedinečné ID na zapamätanie preferencií používateľa a ďalších informácií, ako sú štatistiky webových stránok a sledovanie miery konverzie.

30

Marketingové

DV

Google

Používa sa na uloženie preferencií používateľa.

1

Marketingové

DSID

Google

DSID slúži na rozpoznanie prihláseného užívateľa na weboch tretích strán a na zapamätanie, či užívateľ súhlasil s personalizáciou reklám

14

Marketingové

IDE

Google

Súbor cookie slúži na zobrazovanie reklám Google na stránkach tretích strán

390

Marketingové

SEARCH_SAMESITE

Google

Umožňuje serverom zmierniť riziko útokov CSRF a úniku informácií tvrdením, že konkrétny súbor cookie by mal byť zasielaný iba s požiadavkami iniciovanými z rovnakej registrovateľnej domény.

152

Marketingové

_gat

Google

Súbor cookie je súčasťou Google Analytics a používa sa na obmedzenie požiadaviek

730

Analytické

UULE

Google

Súbor cookie sa používa na zhromažďovanie dát e-shopu, ktoré pomáhajú web vylepšiť

1

Analytické

OTZ

Google

Súbor cookie používaný službou Google Analytics, ktorý poskytuje súhrnnú analýzu návštevníkov webových stránok

17

Technické

googtrans

Google

Slúži na uloženie jazykových nastavení

48

Technické

_nss

hej.sk

Zabezpečenie

pri ukončení prezerania

Technické

cc-settings

hej.sk

Na udržanie funkčnosti webových stránok

365

Technické

PHPSESSID

hej.sk

Na udržanie funkčnosti webových stránok

30

Analytické

_ga

Google

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. Údaje zaznamenáva anonymne.

730

Analytické

_gid

Google

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. Údaje zaznamenáva anonymne.

1

Analytické

_gac_

Google

Súbor cookie používaný službou Google Analytics na obmedzenie množstva dát zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokým objemom návštevnosti

1

Analytické

_ga_8M8EW0SKFT

Google

Používa sa na rozlíšenie používateľov

730

Analytické

__utmz

Google

Uchováva zdroj návštevníka

180

Analytické

__utma

Google

Uchováva identifikátory návštevníka

730

Analytické

__utmb

Google

Uchováva identifikátory relácie

30 minut

Analytické

__utmc

Google

Uchováva identifikátory relácie

relácia

Analytické

_first_pageview

Clicky

Uloží prvú navštívenú stránku

24

Analytické

_dc_gtm_UA-2044526-1

Google

Slúži na uloženie počtu servisných požiadaviek

1 minuta

Analytické

_dc_gtm_UA-2044526-5

Google

Slúži na uloženie počtu servisných požiadaviek

1 minuta

5. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. K tomuto dochádza iba v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním cookies pre marketing. V takom prípade budú Vaše osobné údaje prenášané do USA, do spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke prevádzkovateľa, spoločnosti Meta Platforms, Inc., jej služby sú využívané na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka a prepojenie so sociálnou sieťou a spoločnosti Microsoft, jej služby sú využívané na uchovanie užívateľských predvolieb v prehliadači, nastavenie personalizovanej reklamy, analýzu stránok a prevádzkové účely. Do Veľkej Británie do spoločnosti Exponea Ltd, ktorá je poskytovateľom služby na identifikáciu užívateľa a zobrazovanie personalizovanej, kontextovej reklamy.

6. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

  • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

  • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

  • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu môžete vykonať vo svojom webovom prehliadači alebo po stlačení Nastavenie cookies v pätičke webu.

  • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosťna dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@hej.sk, tel. č.: 02 2025 1000, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.