Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu www.hej.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný v dokumente nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

Aktuálne:

Zásady ochrany osobných udajov [PDF]

Archív:

HEJ_Zasady_ochrany_osobnych_udajov_do_30.9.2022 [PDF]

HEJ_Zasady_ochrany_osobnych_udajov_do_18.8.2022 [PDF]

HEJ_Zasady_ochrany_osobnych_udajov_do_7.3.2021 [PDF]

HEJ_Zasady_ochrany_osobnych_udajov_do_12.3.2020 [PDF]

HEJ_Zasady_ochrany_osobnych_udajov_do_25.2.2020 [PDF]

HEJ_Zasady_ochrany_osobnych_udajov_do_4.3.2019 [PDF]

HEJ_Zasady_ochrany_osobnych_udajov_do_19.10.2018 [PDF]

HEJ_Zasady_ochrany_osobnych_udajov_do_13.6.2018 [PDF]