Curalavastoviglie hypoalergenní čistič myčky, 250 ml

Výrobca: WINNI'S , Kategória: Príslušenstvo pre umývačky riadu
Kód tovaru: WIN418760

Vše o produktu
hypoalergenní čistič myčky nádobí • odstraňuje vápenaté usazeniny a špínu v myčce • prodlužuje životnost myčky • vhodné pro všechny druhy myček • zabraňuje tvorbě bakterií •...

Zistiť dostupnosť

Winni’s hypoalergénny čistič umývačky Curalavastoviglie 250 ml


Nielen vaše riady, ale aj umývačka si zaslúži byť čistá. Tento čistič ju ľahko zbaví nečistôt, mastnoty, vodného kameňa aj nežiaduceho zápachu. Vďaka pravidelnému užívaniu môžete výrazne predĺžiť životnosť vašej umývačky. Navyše ho vyrába talianska rodinná firma, ktorá dbá na to, aby pri jeho výrobe nezanechala negatívne stopy na životnom prostredí. Je stopercentne rozložiteľný a jeho obal je recyklovateľný. Buďte za hviezdu nielen vlastnej kuchyne, ale tiež životného prostredia!

Vše o produktu
hypoalergenní čistič myčky nádobí • odstraňuje vápenaté usazeniny a špínu v myčce • prodlužuje životnost myčky • vhodné pro všechny druhy myček • zabraňuje tvorbě bakterií • vhodné i pro vegany

Winni’s hypoalergenní čistič myčky Curalavastoviglie 250 ml
Nejen vaše nádobí, ale i myčka si zaslouží být čistá. Tento čistič ji snadno zbaví nečistot, mastnoty, vodního kamene i nežádoucího zápachu. Díky pravidelnému užívání můžete výrazně prodloužit životnost vaší myčky. Navíc jej vyrábí italská rodinná firma, která dbá na to, aby při jeho výrobě nezanechala negativní stopy na životním prostředí. Je stoprocentně rozložitelný a jeho obal je recyklovatelný. Buďte za hvězdu nejen vlastní kuchyně, ale též životního prostředí!

Dôležité bezpečnostné upozornenia:

  • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • POKYNY PRO BEZPEČNÉ
ZACHÁDZANIE: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár. P280 Noste ochranné okuliare. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu. Prázdne vyčistené nádoby odložiť do triedeného alebo komunálneho odpadu. Doplňujúce informácie na etikete: - Iné informácie: Označovanie na štítku pre širokú verejnosť podľa nariadenia Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch: 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy.

Dokumentácia k tomuto produktu

Záruka 24 mesiacov
Ďalšie parametre
Forma roztok
Použitie čističa umývačky / práčky, vodný kameň
Rozmery výrobku
Šírka výrobku 6.1 cm
Výška výrobku 14.2 cm
Hĺbka výrobku 4.4 cm
Hmotnosť výrobku 0.3 kg
Rozmery balenia
Šírka balenia 6.1 cm
Výška balenia 14.2 cm
Hĺbka balenia 4.4 cm
Váha balenia 0.3 kg
Více informací Méně informací