Cetelem

Internetový obchod Hej.sk pre Vás pripravil program predaja na splátky za veľmi výhodných finančných podmienok a s minimálnou administratívou s tým spojenou.

(C) [505] Flexi splátky 7 - 48 mesiacov

Milujete nakupovanie rovnako ako my? Tak si ho užite i v prípade, že je aktuálna hotovosť na vašom účte nelichotivá. Ako na to? Jednoducho! Nakúpte na splátky, ktoré sú rovnako flexibilné, ako vy!

Práve teraz vám ponúkame možnosť nastavenia si dĺžky splácania podľa vašich predstáv. Vybrať si môžete rýchle splatenie za 7 mesiacov, alebo mimoriadne pohodlné splácanie v dĺžke až 48 mesiacov.

Ďalším mimoriadnym benefitom je voliteľná výška akontácie. Jednoducho povedané, vy rozhodnete, koľko zaplatíte sami vopred a akú čiastku si necháte rozpočítať do splátok.

Splátky sa totiž prispôsobujú vám a nie naopak!

Takže vám zostáva už len nakúpiť!

PRODUKT Flexi splátky do 60 mesiacov
BAREM 505
VÝŠKA ÚVERU 100 EUR – 34.000 EUR
PRIAMA PLATBA 0-90%
POČET SPLÁTOK 7-60
POISTENIE ÚVERU s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 EUR
Priama platba 30 EUR
Výška úveru 270 EUR
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 13,35 EUR
RPMN 18,39%
Doba splatnosti 24
Fixná úroková sadzba 16,99%
Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 320,40 EUR

Všeobecné podmienky:

 • občan SR
 • vek 18 – 70 rokov
 • trvalý zdroj príjmov (nie ste v skúšobnej alebo výpovednej lehote)

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz
 • Doklad pre overenie príjmu, ak ste SZČO alebo nesúhlasíte s dotazovaním do registra SP 

Platnosť bez obmedzenia.

Overte si, či spĺňate PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ÚVERU a aké doklady sú potrebné k vybaveniu, v návode v dolnej časti tejto stránky alebo TU.

Kalkulačka

(C) [505] Flexi splátky 7 - 48 mesiacov
Harmonické splátky, flexibilné ako vy!

Viac o splátkach

Spoločnosť ELEKTROSPED, a. s. je zapísaná ako samostatný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 240830 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 03.10.2018. Spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracuje so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (Cetelem).

Splátkový predaj Cetelem

 

Splátkový predaj znamená komfort, jednoduchosť a bezpečný nákup z pohodlia Vášho domova. Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracujeme so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.

Základné podmienky pre splátkový predaj:

 • Vek od 18 – 70 rokov
 • Platný občiansky preukaz
 • Pravidelný a trvalý zdroj príjmu, ktorý je potrebné zdokladovať
 • Fakturačná adresa s trvalým pobytom
 • Klient nesmie byť v skúšobnej alebo výpovednej dobe, na materskej dovolenke a pod.
 • Pevná linka do zamestnania – nutná! Pokiaľ ste SZČO môžete uviesť telefón domov. V prípade, že nie je možné podmienku splniť, obráťte sa, prosím, na nášho splátkového špecialistu

Poštová adresa pre doručenie splátkových zmlúv: 

BNP PARIBAS PF SA, Cetelem

Karadžičová 2 , Twin City A

812 36 Bratislava 1

Ako nakupovať na splátky:

Postup nákupu

1. Vyberte si tovar

Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdite odkaz Nákup na splátky. Po kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou KúpiťPozor! Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 100 € a viac.

2. V košíku zvoľte spôsob platby

Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, tak zvoľte spôsob platby Spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE. Po vybraní spôsobu platby kliknite na ikonu Prepočítať.

3. Odoslanie objednávky

V košíku kliknite na ikonu Objednať. V pokladni dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Odoslať. Po odoslaní objednávky v prednastavenej  tabuľke zvoľte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať a následne cez ikonu Odoslať budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

4. Doklady potrebné k vybaveniu úveru

Od 1. 10. 2015 je potrebné doložiť doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedenom v doloženom doklade.

V prípade, že v žiadosti chcete uviesť aj príjem partnera, je nevyhnutné dokladovať aj tento príjem jedným z požadovaných potvrdení o výške príjmu. 

UPOZORNENIE:

Príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným na doklade alebo zhodný s príjmom uvedeným v doloženom potvrdení od zamestnávateľa.

Príjem z DP sa v žiadosti uvedie nasledovne = (základ dane – daň)  / 12

pre úver do 3400 €

 • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere
 • 1x vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov
 • 1x kópiu občianskeho preukazu
 • 1x druhý doklad totožnosti s fotografiou, vydaný štátnou inštitúciou. Akceptujeme obojstrannú kópiu dokladov: vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo preukaz ZŤP / ZŤP-S.
 • Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade

Zamestnanci

Jeden z dokladov:

 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
 • originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

Dôchodcovia

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou alebo
 • potvrdenie z pošty, alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

Podnikateľ (SZČO)

 • originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom 

Konateľ / Spolumajiteľ firmy

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
 • Príjem daňovníka sa z daňového priznania počíta ako: Základ dane – daň na úhradu /12

Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný na území Schengenského priestoru

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň 
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

Cudzinec – len ak má povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU a  ak je zamestnaný na území SK, CZ, AT,HU a PL

 • Pri vypĺňaní Žiadosti o úver sa zadáva namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto dokladov spolu s klientom podpísaným súhlasom „Súhlas so spracovaním a kopírovaním povolenia na pobyt“.
 • Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania ako pre klientov pracujúcich na území Schengenského priestoru – viď. vyššie.

Pre úver nad 3400 € prosíme doložiť navyše

 • doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO
 • podpisy dlžníka a spoludlžníka na zmluve. V prípade každej žiadosti o úver nad 3000 € pri rodinnom stave klienta „ženatý/vydatá“ a „druh/družka“ je nutný podpis spoludlžníka/čky na zmluvnej dokumentácii, t. j. spoludlžník podpisuje formulár „Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Zmluvu o spotrebiteľskom úvere“.

5. Poštová adresa pre doručenie splátkových zmlúv

Po schválení úveru si zmluvy vytlačte a podpíšte a zašlite ich spoločne s kópiou oboch strán OP a dokladmi o príjme na adresu:

BNP PARIBAS PF SA, Cetelem

Karadžičová 2 , Twin City A

812 36 Bratislava 1

6.Osobný odber tovaru na splátky na predajni

Po schválení zmluvy zo strany Cetelemu budete vyzvaný k osobnému odberu. Pri ňom je potrebné legitimovať sa dokladom totožnosti. Tovar na splátky je možné prebrať len osobou, ktorá o úver požiadala. V opačnom prípade nie je možné vydať tovar.

7. Schválenie/neschválenie úveru

Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

8. Doprava a prevzatie tovaru na adrese preukázaného trvalého bydliska.