Cetelem

Internetový obchod Hej.sk pre Vás pripravil program predaja na splátky za veľmi výhodných finančných podmienok a s minimálnou administratívou s tým spojenou.

(C) [424] 0% + 24 x 5% extra nízká splátka

Super akcia – ľahké a výhodné splátky

Skvelá akcia, kde neplatíte žiadnu akontáciu a navyše splácate iba 5 % mesačne.

Výhody:

 • 0% akontácia
 • Veľmi nízka splátka vo výške len 5 %
 • Jednoduchý a atraktívny variant splácania
 • Možnosť poistenia

Príklad:

Cena tovaru 299 EUR
Priama platba 0 EUR
Výška úveru 299 EUR
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 14,95 EUR
RPMN 19,75%
Doba splatnosti 24
Fixná úroková sadzba 18,16%
Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 358,80 EUR

Všeobecné podmienky:

 • občan SR
 • vek 18 – 70 rokov
 • trvalý zdroj príjmov (nie ste v skúšobnej alebo výpovednej lehote)

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz
 • Doklad pre overenie príjmu, ak ste SZČO alebo nesúhlasíte s dotazovaním do registra SP 

Platnosť akcie do odvolania

Overte si, či spĺňate PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ÚVERU a aké doklady sú potrebné k vybaveniu TU.

Kalkulačka

(C) [424] 0% + 24 x 5% extra nízká splátka
Iba u nás super akcia, kde neplatíte žiadnu akontáciu a navyše splácate iba 5%mesačne.

Viac o splátkach

Spoločnosť ELEKTROSPED, a. s. je zapísaná ako samostatný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 240830 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 03.10.2018. Spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracuje so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (Cetelem).

Splátkový predaj Cetelem

 

Splátkový predaj znamená komfort, jednoduchosť a bezpečný nákup z pohodlia Vášho domova. Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracujeme so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.

Základné podmienky pre splátkový predaj:

 • Vek od 18 – 70 rokov
 • Platný občiansky preukaz
 • Pravidelný a trvalý zdroj príjmu, ktorý je potrebné zdokladovať
 • Fakturačná adresa s trvalým pobytom
 • Klient nesmie byť v skúšobnej alebo výpovednej dobe, na materskej dovolenke a pod.
 • Pevná linka do zamestnania – nutná! Pokiaľ ste SZČO môžete uviesť telefón domov. V prípade, že nie je možné podmienku splniť, obráťte sa, prosím, na nášho splátkového špecialistu

Poštová adresa pre doručenie splátkových zmlúv: 

BNP PARIBAS PF SA, Cetelem

Karadžičová 2 , Twin City A

812 36 Bratislava 1

Ako nakupovať na splátky:

Postup nákupu

1. Vyberte si tovar

Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdite odkaz Nákup na splátky. Po kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou KúpiťPozor! Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 100 € a viac.

2. V košíku zvoľte spôsob platby

Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, tak zvoľte spôsob platby Spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE. Po vybraní spôsobu platby kliknite na ikonu Prepočítať.

3. Odoslanie objednávky

V košíku kliknite na ikonu Objednať. V pokladni dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Odoslať. Po odoslaní objednávky v prednastavenej  tabuľke zvoľte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať a následne cez ikonu Odoslať budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

4. Doklady potrebné k vybaveniu úveru

 • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere
 • 1x podpísané Vyhlásenie (poučenie o ochrane a spracovaní osobných údajov)
 • 1x obojstrannú kópiu občianskeho preukazu
 • 1x druhý doklad totožnosti, akceptujeme kópie dokladov: vodičský preukaz, zbrojný pas, cestovný pas, preukaz ZŤP, preukaz ZŤP-S, výmer o dôchodku, doklad o bydlisku – faktúry za energie, telefón, internet, TV, potvrdenie o výške príjmu.

V prípade, ak potvrdíte vo formulári pristúpenie partnera do žiadosti, bude na Zmluve a Vyhlásení označený ako Spoludlžník. V tomto prípade je potrebné, aby podpísal dokumenty a priložil 2 doklady totožnosti, rovnako ako hlavný žiadateľ.

Zamestnanci, ktorých príjem je overiteľný v databáze Sociálnej poisťovne nemusia dokladovať príjem.

Dôchodcovia, ktorých príjem je overiteľný v databáze Sociálnej poisťovne nemusia dokladovať príjem.

Klienti, vymenovaní nižšie budú po odoslaní žiadosti vyzvaní zo strany Cetelemu na zdokladovanie príjmu zaslaním príslušných dokladov.

Zamestnanci, ktorých zamestnávatelia majú vlastný odvodový systém (napr. policajti, vojaci, hasiči, colníci):

 • výplatná páska za posledné 3 výplatné obdobia alebo
 • výpis z osobného účtu za posledné 3 kalendárne mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
 • originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa za minimálne posledné 3 mesiace nie staršie ako 30 dní

Výsluhoví dôchodcovia:

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer) alebo
 • potvrdenie z pošty, alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

Podnikatelia (SZČO):

 • originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom 
 • kópia posledného daňového priznania
 • posledné 3 výpisy z účtu

Konateľ / Spolumajiteľ firmy:

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
 • Príjem daňovníka sa z daňového priznania počíta ako: Základ dane – daň na úhradu /12

Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný na území Schengenského priestoru:

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň 
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

Cudzinec – len ak má povolenie na trvalý pobyt/ pobytový preukaz občana EU a  ak je zamestnaný na území SK, CZ, AT, HU a PL

 • Pri vypĺňaní Žiadosti o úver sa zadáva namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto dokladov
 • Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania ako pre klientov pracujúcich na území Schengenského priestoru – viď. vyššie.

5. Poštová adresa pre doručenie splátkových zmlúv

Po schválení úveru si zmluvy vytlačte a podpíšte a zašlite ich spoločne s kópiou oboch strán OP a dokladmi o príjme na adresu:

BNP PARIBAS PF SA, Cetelem

Karadžičová 2 , Twin City A

812 36 Bratislava 1

6.Osobný odber tovaru na splátky na predajni

Po schválení zmluvy zo strany Cetelemu budete vyzvaný k osobnému odberu. Pri ňom je potrebné legitimovať sa dokladom totožnosti. Tovar na splátky je možné prebrať len osobou, ktorá o úver požiadala. V opačnom prípade nie je možné vydať tovar.

7. Schválenie/neschválenie úveru

Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

8. Doprava a prevzatie tovaru na adrese preukázaného trvalého bydliska.