Cetelem

Super 1/10 s možnosťou získať 0% úrok (C) [224]

Nakúp teraz a pri doplatení úveru v 4. mesiaci získaš 0% navýšenie! (alebo splácaj 1/10 z ceny tovaru v 10 mesačných splátkach) 

Super 1/10 je akciový spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje skvelý nákup tovaru jednoducho a rýchlo na splátky, s možnosťou mať úver úplne zdarma.

Výhody:

 • Nízke navýšenie – len 1/10 z ceny tovaru
 • Krátkodobé splácanie len 10 mesiacov
 • Atraktívny a jednoduchý variant splácania s možnosť bezúročne splatiť úver v 4. mesiaci splácania  

Príklad:

Cena tovaru 300 eur
Priama platba 30 eur
Výška úveru 270 eur
Počet mesačných splátok 10
Výška mesačnej splátky 30 eur
RPMN 26,28 % / 0 %
Doba splatnosti 10 mesiacov / 4 mesiace
Fixná úroková sadzba 23, 56 % / 0% p.a.
Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 eur / 270 eur
Poplatky 0 eur

Platnosť 1. 8. - 9. 10. 2016

Overte si, či spĺňate PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ÚVERU a aké doklady sú potrebné k vybaveniu TU

Lacná klasika (C) [368]

Výhody:

 • Nízka priama platba od 0% z ceny tovaru
 • Veľmi nízke navýšenie s malými splátkami
 • Možnosti splácania od 7 do 48 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť

Príklad:

Cena tovaru 300 eur
Priama platba 0 eur
Výška úveru 300 eur
Počet mesačných splátok 36 / 48
Výška mesačnej splátky 10,40 eur / 8,35 eur
RPMN 16,08 %
Doba splatnosti 36 / 48
Fixná úroková sadzba 14,99 %
Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 374,40 eur / 400,80 eur

Platnosť 1. 9. – 2. 10. 2016

Overte si, či spĺňate PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ÚVERU a aké doklady sú potrebné k vybaveniu TU

Flexi splátky 6 až 48 mesiacov (C) [317]

Variabilný spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje nákup tovaru za zvýhodnených podmienok spájajúcich flexibilitu a jednoduchosť.

Výhody

 • Nízka priama platba od 0 % z ceny tovaru
 • Variabilita vo výbere počtu splátok
 • Možnosti splácania od 6 do 48 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť
 • Výška úveru od 100 do 17000 €

Príklad:

Cena tovaru                                                         300 €
Priama platba (0 - 90 %)                                      0 €
Výška úveru (= cena tovaru - priama platba)       300 €
Počet mesačných splátok                                     12
Výška mesačnej splátky                                        28,28 €
Ročná percentuálna miera nákladov                    26,07%
Fixná úroková sadzba                                          23,4 % p.a.
Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť   339,36 €
Doba splatnosti                                                    12 mesiacov
Poplatky                                                                0 €

Platnosť bez obmedzenia.

Overte si, či spĺňate PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ÚVERU a aké doklady sú potrebné k vybaveniu TU

Kalkulačka

Priama platba je 30.

Super 1/10 s možnosťou získať 0% úrok (C) [224]
Super 1/10 je akciový spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje skvelý nákup tovaru jednoducho a rýchlo na splátky, s možnosťou mať úver úplne zdarma.

Lacná klasika (C) [368]
Nakupujte s extra malými mesačnými splátkami, ktoré vaša peňaženka ani nepocíti

Flexi splátky 6 až 48 mesiacov (C) [317]
Variabilný spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje nákup tovaru za zvýhodnených podmienok spájajúcich flexibilitu a jednoduchosť.

Viac o splátkach

Spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. je zapísaná ako viazaný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 186212 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 30.4.2014. Viac o finančnom sprostredkovaní nájdete tu.Spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava je zapísaná ako viazaný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 186212 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 30.04.2014. Klient si môže zápis overiť na www.nbs.sk alebo v Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „Národná banka Slovenska“). ELEKTROSPED, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713. Uvedená písomná zmluva má výhradnú povahu. ELEKTROSPED, a.s. prijíma za sprostredkovanie finančnej služby peňažné plnenie od BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA. Na základe žiadosti klienta, ELEKTROSPED, a.s. poskytne klientovi informácie o výške tohto peňažného plnenia. Právnymi následkami uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere a/alebo zmluvy o revolvingovom spotrebiteľskom úvere a vydaní kreditnej karty a rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb (ďalej spolu len „zmluva o spotrebiteľskom úvere“) sú vznik práv a povinností klienta a finančnej inštitúcie vyplývajúcich z príslušnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Informácie o následkoch uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere sú uvedené tiež vo formulári pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere a v základných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie ostávajú záväzky klienta platné až do uplynutia premlčacej lehoty. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie môže prísť k postúpeniu záväzkov dlžníka voči veriteľovi inej úverovej inštitúcii, voči ktorej bude dlžník povinný naďalej plniť svoje záväzky zo zmluvy, pričom túto zmenu treba dlžníkovi oznámiť písomne. ELEKTROSPED, a.s.. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach ELEKTROSPED, a.s.. Na postup ELEKTROSPED, a.s. pri vykonávaní finančného sprostredkovania je možné podať písomnú sťažnosť adresovanú ELEKTROSPED, a.s., BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA alebo Národnej banke Slovenska. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním. Právnymi predpismi upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú napr. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení alebo zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení. Výška poplatku a príp. iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je uvedená vo formulári pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere a v základných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere.