Cetelem

Nakúp teraz, splácaj až po Vianociach! (C) [115]

Super akciový spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje jednoduchý a rýchly nákup tovaru na splátky s mimoriadne nízkym navýšením a navyše s výhodou odložiť si splácanie až po Vianociach.

Výhody:

Atraktívny a jednoduchý variant splácania s:

  • nízkou priamou platbou len 10%
  • odkladom 1. splátky až na január a následným krátkodobým splácaním len 10 mesiacov
  • veľmi nízkym navýšením – len 1/10 z ceny tovaru

Príklad:

Cena tovaru 300 EUR
Priama platba 30 EUR
Výška úveru 270 EUR
Počet mesačných splátok 10
Výška mesačnej splátky 30 EUR
RPMN 18,52%
Doba splatnosti 10
Fixná úroková sadzba 17,12%
Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 EUR

Platnosť akcie od 10. 10. - 31. 10. 2016

Overte si, či spĺňate PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ÚVERU a aké doklady sú potrebné k vybaveniu TU.

Akcia 5%+11x10% (C) [164]

Nakúp jednoducho a prehľadne, bez hotovosti pri nákupe, s akciovým spotrebiteľským úverom od Cetelemu.

Výhody:

  • Nulová priama platba
  • Krátkodobé splácanie
  • Prehľadnosť a jednoduchosť

Príklad:

Cena tovaru

300 EUR

Priama platba

 15 EUR

Výška úveru

285 EUR

Počet mesačných splátok

11

Výška mesačnej splátky

30 EUR

RPMN

34,91 %

Doba splatnosti

11

Fixná úroková sadzba

30,32 %

Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť

330 EUR

Platnosť akcie od 24. 10. - 31. 10. 2016

Overte si, či spĺňate PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ÚVERU a aké doklady sú potrebné k vybaveniu TU.

Klasický úver - Istota (C) [152]

Výhody:

  • Nízka priama platba od 10% z ceny tovaru
  • Variabilita vo výbere počtu splátok
  • Možnosti splácania od 6 do 48 mesiacov
  • Prehľadnosť a jednoduchosť

Príklad:

Cena tovaru 300 EUR
Priama platba 30 EUR
Výška úveru 270 EUR
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 14,01EUR
RPMN 24,39%
Doba splatnosti  24
Fixná úroková sadzba 22%
Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 336,24 EUR

Platnosť  .

Overte si, či spĺňate PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ÚVERU a aké doklady sú potrebné k vybaveniu TU.

Kalkulačka

Barem vyzaduje odklad 3 mes. Priama platba je 30.

Nakúp teraz, splácaj až po Vianociach! (C) [115]
Super akciový spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje jednoduchý a rýchly nákup tovaru na splátky s mimoriadne nízkym navýšením a navyše s výhodou odložiť si splácanie až po Vianociach

Akcia 5%+11x10% (C) [164]
• Nízka priama platba • Krátkodobé splácanie • Prehľadnosť a jednoduchosť

Klasický úver - Istota (C) [152]
Variabilný spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje nákup tovaru za zvýhodnených podmienok spájajúcich flexibilitu a jednoduchosť.

Viac o splátkach

Spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. je zapísaná ako viazaný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 186212 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 30.4.2014. Viac o finančnom sprostredkovaní nájdete tu.Spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava je zapísaná ako viazaný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 186212 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 30.04.2014. Klient si môže zápis overiť na www.nbs.sk alebo v Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „Národná banka Slovenska“). ELEKTROSPED, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713. Uvedená písomná zmluva má výhradnú povahu. ELEKTROSPED, a.s. prijíma za sprostredkovanie finančnej služby peňažné plnenie od BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA. Na základe žiadosti klienta, ELEKTROSPED, a.s. poskytne klientovi informácie o výške tohto peňažného plnenia. Právnymi následkami uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere a/alebo zmluvy o revolvingovom spotrebiteľskom úvere a vydaní kreditnej karty a rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb (ďalej spolu len „zmluva o spotrebiteľskom úvere“) sú vznik práv a povinností klienta a finančnej inštitúcie vyplývajúcich z príslušnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Informácie o následkoch uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere sú uvedené tiež vo formulári pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere a v základných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie ostávajú záväzky klienta platné až do uplynutia premlčacej lehoty. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie môže prísť k postúpeniu záväzkov dlžníka voči veriteľovi inej úverovej inštitúcii, voči ktorej bude dlžník povinný naďalej plniť svoje záväzky zo zmluvy, pričom túto zmenu treba dlžníkovi oznámiť písomne. ELEKTROSPED, a.s.. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach ELEKTROSPED, a.s.. Na postup ELEKTROSPED, a.s. pri vykonávaní finančného sprostredkovania je možné podať písomnú sťažnosť adresovanú ELEKTROSPED, a.s., BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA alebo Národnej banke Slovenska. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním. Právnymi predpismi upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú napr. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení alebo zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení. Výška poplatku a príp. iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je uvedená vo formulári pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere a v základných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere.